novetats  

HORARI DEL CENTRE I D’ATENCIÓ A PARES

TUTORIES:

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

 

 

 

12:30 a 13:30
Juny i Septembre:
13:00 a 14:00

 

DIRECCIÓ:

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9:00 a 10:00

 

9:00 a 10:00

 

9:00 a 10:00

SECRETÀRIA i MENJADOR:

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9:00 a 10:00

 

9:00 a 10:00

 

9:00 a 10:00

CAPORALIA D’ESTUDIS:

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9:00 a 10:00

 

9:00 a 10:00

 

9:00 a 10:00
L'HORARI SETMANAL DE L'ALUMNAT
del centre queda establit de la següent manera:


SETEMBRE I JUNY

 

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Matí

9:00 – 13:00

9:00 – 13:00

9:00 – 13:00

9:00 – 13:00

9:00 – 13:00

Vesprada

 

 

 

 

 

D’OCTUBRE A MAIG

 

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Matí

9:00 – 12:30

9:00 – 12:30

9:00 – 12:30

9:00 – 12:30

9:00 – 12:30

Vesprada

15:00 – 16:30

15:00 – 16:30

15:00 – 16:30

15:00 – 16:30

15:00 – 16:30

 

Els preguem que respecten els horaris d'atenció, ja que la resta d'hores els professors/es del centre es troben en classe o reunits i, per tant, no podran atendre'ls.

En cas que se'ls envie una citació personal del tutor/a del seu fill/a, o de la direcció del centre, hauran d'acudir a l'entrevista el dia i hora que se'ls comunique.

 
J.M PATERNINA || Av/ masnou 15, 03710- Calp (Alicante) || Tel: 966 87 09 15 - Fax: 966 87 09 16 || e-mail: 03003395@edu.gva.es