novetats  

 

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR - ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR - ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR
20/10/2017

El 23 de novembre es celebraran les eleccions corresponents a les renovacions parcials dels consells escolars dels centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, o per entendre'ns: el Paternina.

En este enllaç tens la resolució de Conselleria.

 El Consell Escolar del Paternina està composat per les següents persones: 

  • La Directora del Centre, que presideix el Consell.
  • El Cap d'Estudis
  • La Secretaria del Centre (amb veu però sense vot)
  • 7 mestres del centre.
  • 9 representants de les mares i pares (1 designat per l'Ampa)
  • 3 representants de l'alumnat del 3r cicle de primària
  • 1 representant del personal d'administració i serveis.
  • 1 representant de l'Ajuntament.

 

Totes les mares i pares del centre podem presentar candidatura. 

És important una bona participació tant presentant candidatures com votant les candidatures que ens resulten més adients.

 Vos animem a que presenteu la vostra candidatura i a que voteu!!

 

    <<< Tornar
 

 

 
J.M PATERNINA || Av/ masnou 15, 03710- Calp (Alicante) || Tel: 966 87 09 15 - Fax: 966 87 09 16 || e-mail: 03003395@edu.gva.es